Jak zpracovat rodinnou historii

23.05.2019 - 23.05.2019

Alois Sassmann

renesanční sál tvrz Dešenice

Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna

Známý genealog a badatel Mgr. Alois Sassmann představí rodopis neboli genealogii a jak začít se zpracováním rodokmenu. Hudební doprovod Samuel Kaleta.

Kde nás najdete


, -